KANCELARIA
PRAWNA ONLINE
R.Pr. Katarzyna Stachowska
W ramach świadczonych usług oferujemy udzielanie porad prawnych, sporządzamy pisma (w tym procesowe), umowy oraz opinie prawne.
§
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego R. Pr. Katarzyna Stachowska z siedzibą w Olsztynie, ul. 22 Stycznia 4a/2, tel. 502 535 065, e-mail: kontakt@radcaonline.com (zwana dalej Kancelarią).

 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@radcaonline.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b, c w celu wykonania usługi prawnej świadczonej przez Kancelarię oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności prawniczej;

  b) art. 6 ust. 1 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarią polegających na kontakcie z klientem oraz świadczeniu na jego rzecz usług prawnych.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby współpracujące z Kancelarią w zakresie świadczenia usług prawnych oraz podmioty obsługujące Kancelarię w zakresie finansowo – księgowym oraz informatycznym.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi prawnej świadczonej przez Kancelarię bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz przepisów podatkowych i rachunkowych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych, który stanowi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany bez udziału człowieka.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do wykonania usługi prawnej świadczonej przez Kancelarię.

KANCELARIA
PRAWNA ONLINE
R.Pr. Katarzyna Stachowska

§
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram